Poradnia Urologiczna

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, że w ramach Poradni Urologicznej wykonujemy biopsję prostaty. Zabieg
jest w całości finansowany w ramach NFZ.

Zabieg ten jest przeprowadzany w przypadku pacjenta:

  1. z podejrzeniem raka prostaty z podwyższonym poziomem PSA ( norma to 4 ng/ml)
  2. u którego stwierdzono nieprawidłowość w badaniu rektalnym
  3. który miał wcześniej biopsję prostaty z prawidłowym wynikiem histopatologicznym, u
  4. którego utrzymuje się podwyższone stężenie PSA
  5. po wcześniejszej biopsji prostaty, która nie wykazała komórek nowotworowych lecz
  6. stwierdzono w niej komórki o nieprawidłowej budowie.
  7. W przypadku nieprawidłowości w badaniu rezonansu magnetycznego prostaty.

Przebieg zabiegu.
Zabieg wykonywany jest pod kontrolą USG, pozwalając na dokładne zobrazowanie stercza.
Wspomaganie przy pomocy mapy uzyskanej z rezonansu magnetycznego stercza pozwala na
dokładne zobrazowanie zmian podejrzanych o rozrost nowotworowy. Biopsja polega na
wprowadzeniu do odbytu igły biopsyjnej i pobraniu około 10 wycinków z prostaty, które będą
następnie utrwalone w formalinie i ocenione przez histopatologa w poszukiwaniu komórek
nowotworowych.
Zabieg jest niebolesny i wykonywany w znieczuleniu żelem lignocainowym. W trakcie pobierania
wycinków pacjent może czuć parcie na stolec i ucisk na prostatę.
Po otrzymaniu wyniku histopatologicznego możliwe jest dalsze skuteczne leczenie pacjenta przez
lekarza urologa.